Održana X redovna Skupštine Udruženja

Obavještavamo Vas da je u petak 24.01.2020. godine, u prostorijama KUD Lola u ulici Envera Šehovića br. 15 s početkom u 16:00 sati, održana X redovna Skupštine Udruženja posrednika u osiguranju i društava za registraciju i prevod motornih vozila.

Dnevni red:

  1. Usvajanje izvještaja za 2019. godinu
  2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i članova UO
  3. Plan rada za 2020. godinu (članstvo, kantonalni ogranci, Agencija za nadzor, MUP, Resorna ministarstva, Poreska uprava)
  4. Prijedlozi članova
  5. Razno

Na Skupštini je na mandat od 4 godine jednoglasno izabrano novo rukovodstvo Udruženja:

Predsjedavajuća Skupštine:
Ehlimana Mulahasanović

Upravni odbor:
Vedran Hadžić, predsjednik
Adem Fehrić
Mevlida Bejdić
Aida Valjevčić
Adis Cikotić

Sekretar:
Azem Zahiragić

Na skupštini je donesena odluka da se u budućem radu, a u skladu sa potrebama Udruženja, pristupi formiranju kantonalnih ogranaka u cilju lakše koordinacije među članovima. S tim u vezi formiran je i prvi kantonalni ogranak Udruženja u Zenici:

Kantonalni ogranak Zenica:
Almir Krivdić, koordinator
Adis Cikotić
Haris Dedić