Održana II sjednica Skupština Udruženja

Dana 18.12.2010. godine održana je redovna Skupština Udruženja posrednika u osiguranju u Federaciji BiH u hotelu Sarajevo u ul. Džemala Bijedica bb s početkom u 11:00 sati.

Zasjedanju je prisustvovalo 11 članova, a Udruženje trenutno broji 15 članova. Upravni odbor je predložio izmjene i dopune Statuta. Naime, izmjene Statuta ogledaju se u povećanju broja članova u Upravnom odboru (umjesto dosadašnja 3 člana, sada odbor čini 5 članova) što je jednoglasno prihvaćeno od strane članova Skupštine. Brojnost će uticati na efikasnost i kvalitet odbora.

Na sjednici su članovi – posrednici iznijeli svoja mišljenja o aktuelnim problemima iz oblasti osiguranja i posredovanja u osiguranju, te su zajednički odredili koja pitanja spadaju u goruće probleme i koje će Udruženje u narednom periodu rješavati.

Jedan od mnogobrojnih problema koji su zastupnici naveli kao ključni jesu previsoke naknade koje zastupnici plaćaju Agenciji za nadzor osiguranja FBiH, a koje su u zemljama u okruženju minimalne pa će u narednom periodu Udruženje djelovati u pravcu smanjenja istih.

Predsjednik Upravnog odbora je pozvao sve članove da promovišu Udruženje i da nam se u što većem broju odazovu i priključe novi članovi iz Federacije BiH kako bi štitili svoja prava i stvorili što bolje uslove za rad na tržištu.

Odlučeno je da se Upravni odbor što je moguće prije sastane i poduzme potrebne korake u cilju rješavanja gorućih problema. O svim daljnim aktivnostima Udruženja javnost će biti blagovremeno obavještena.

UPRAVA UDRUŽENJA

Predsjedavajući Skupštine:
Hadžić Vedran

Upravni odbor:
Osmanović Hajrudin, predsjednik
Tankosić Stojan
Lojo Muhidin
Ganić Rusejla
Imamović Omar