Udruženje posrednika u osiguranju i društava za registraciju i prevod motornih vozila je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 10.09.2009 godine sa sjedištem u Sarajevu, ul. Dejzina Bikića 2D-3, Centar.

Ciljevi Udruženja su:

a)     međusobno povezivanje članova Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja posredovanja u osiguranju i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća;

b)    razmjena iskustava među članovima i promoviranje posredovanja u osiguranju putem glasila i drugih stručnih publikacija  radi ostavarivanja ciljeva Udruženja;

Djelatnosti Udruženja su:

a)     proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja posredovanja u osiguranju, registraciji i prevodu motornih vozila i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti;

b)    stručno usavršavanje i pružanje pomoći članovima putem orga-nizovanja seminara, savjetovanja, kurseva, treninga i dr.;

c)     pokretanje inicijative kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti posredovanja u osiguranju registracije i prevodu motornih vozila;

d)    prikupljanje i evidencija statističkih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja;

e)     Predstavljanje članova na međunarodnim skupovima;

f)      Saradnja sa sličnim Udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inozemstvu;

g)     Obavljanje drugih poslova u okviru Udruženja u skladu sa Zakonom.