Ukoliko bi se usvojio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini osigurana bi bila sigurna krađa javnih prihoda ali i novca građana  Za 06.